BBH

Tečaja B­BH se lahko udeležijo vsi psi, ne glede na velikost, poreklo ali pasmo. Skozi treninge se pes in vodnik učita osnovnih vaj poslušnosti. Gre za nadgradnjo vaj, ki so se jih predhodno naučili v tečaju male šole. To so vaje vodenja na povodcu, vodenje brez povodca, sedi, prostor, odpoklic, odlaganje in obnašanje psa v skupini ljudi. Tečaj B­BH zajema tudi preizkus v urbanem okolju, kjer se psa testira pri srečanju s skupino ljudi, kolesarjem, rolerjem, avtom, drugim psom in se preveri obnašanje privezanega psa do drugih živali. Vodniki pa v prvem delu izpita opravijo test v obliki vprašanj, s področja kinologije. Delo poteka v majhnih skupinah, do osem psov. Večino dela opravimo na poligonu, nekaj ur pa namenimo tudi treningom v urbanem okolju. Ker delamo v skupinah, so psi deležni tudi izdatne socializacije med skupino psov in ljudi. V tečaju s pomočjo pozitivne motivacije krepimo dober odnos med psom in vodnikom, učimo pravilno igro ter sistem nagrajevanja in učenja novih vaj. Tečaj zajema 40-­50 ur. Treningi sprva potekajo enkrat tedensko, kasneje dvakrat tedensko. Minimalna starost za udeležbo na tečaju B­BH je 10 mesecev. Osnovni pogoj je, da je pes na dan izpita star minimalno 14 mesecev. Mesec dni pred samim izpitom opravimo še poizkusni društveni izpit, kjer si tečajniki lahko pridobijo neko realno sliko svojega trenutnega znanja. Po opravljenem izpitu pes dobi delovno knjižico, vodnik pa si pridobi naziv »vodnika psa spremljevalca«. Za pozitivno oceno morajo biti pozitivno ocenjeni vsi trije deli izpita (strokovni izpit za vodnika psa spremljevalca, izpit za psa spremljevalca na vadbišču in preizkus obnašanja psa v urbanem okolju). Za pozitivno oceno mora pes doseči najmanj 70% izpitnih točk. Potrebna oprema na treningih je povodec do dolžine 1,5 m, 10m sledni povodec, priboljški, ki so majhni, mehki in prijetnega vonja (npr. hrenovka) in primerna igrača. Za primerno igračo se smatra, tako, ki ne moti okolice, torej ne oddaja zvoka. Biti mora taka, da jo na eni strani lahko drži vodnik in na drugi pes.