REŠEVALNA ENOTA

Enota vodnikov reševalnih psov – ERP Škofja Loka deluje že enajsto leto. Enoto smo ustanovili v Klubu ljubiteljev nemških ovčarjev, ki se je kasneje preimenoval v KD Ovčar Škofja Loka. S kratko prekinitvijo, je enota ponovno začela delovati maja, leta 2007. Enota šteje pet članov z osmimi reševalnimi psi.

Delujemo za potrebe CZ Škofja Loka. Sodelujemo s KVRP Kranj, ki je član mednarodne organizacije vodnikov reševalnih psov IRO, ter Zveze Društev in Klubov reševalnih psov Slovenije. V omenjenem klubu urimo naše štirinožne prijatelje iskanja zasutih v ruševinah, pogrešanih v naravi, pod snežnimi plazovi in iskanjem v vodi. V času urjenja morata vodnik in njegov pes svoje znanje potrditi tudi z izpiti – na državni ali mednarodni ravni – ter z regijskimi preizkušnjami. Vodniki reševalnega psa se spoznajo tudi z drugimi zanimivimi znanji, kot so:

  • poznavanje ruševin in samozaščite v njih,
  • poznavanje vrvne tehnike,
  • radijsko komuniciranje,
  • prva pomoč ponesrečencu,
  • prva pomoč psu,
  • poznavanje nevarnosti v gorah in snežnih plazov,
  • orientacija in topografija.

Pravilniki:
Delujemo po programu ZVRPS, ki deluje po pravilnikih IRO.

MANTRAILING

Mantrailing je posebna veja iskanja pogrešane osebe, v sklopu katere pes na dolgi (5m+) sledilki sledi osebi.

Pomembno dejstvo je, da gre pri mantrailingu za sledenje specifičnega vonja točno določene osebe, osebni predmet le-te pa je psu predstavljen ob začetku iskanja. Razlika med klasičnim sledenjem in mantrailingom je ta, da se pri mantrailingu pes ne osredotoča na poškodbo tal, temveč na specifičen vonj osebe, ki med njenim gibanjem ostaja v okolju. Izkušen in dobro pripravljen pes je pogrešani osebi sposoben slediti tudi po nekaj dneh.

Mantrailing se lahko za iskanje uporablja tako v urbanem okolju kot tudi v naravi, predvsem pa je njegova uporaba bistvena tedaj, ko imamo točno določeno izhodišče,  točko, kjer je bila pogrešana oseba zadnjič videna.

V Sloveniji je mantrailing prisoten šele nekaj let.

Na delavnici Simona Potočar, dolgoletna vodnica reševalnega psa, predsednica Kinološkega društva za iskanje, zaščito in reševanje (ki deluje znotraj Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije) v sklopu 1-dnevne delavnice v teoriji in praksi predstavi mantrailing.

Simona Potočar se s psico Tequilo izobražuje pri avstrijski mantrailing strokovnjakinji Karini Kalks.

Več na spletni strani mantrailing.

SimonaPotocar