Na podlagi 21. člena Statuta Kinološkega društva »Ovčar« Škofja Loka,

sklicujem občni zbor Kinološkega društva »Ovčar« Škofja Loka, ki bo

v petek 10. marca 2017, ob 18. 00 uri v prostorih

Restavracije Kompliment, Kidričeva c. 75 Škofja Loka

( Gorenjska predilnica)

DNEVNI RED:

1. Izvolitev delovnega predsedstva

2. Izvolitev organov zbora

3. Poročila o delu v letu 2016:

a) poročilo predsednika

b) predsednika komisije za šolanje

c) predsednika komisije za vzrejo

d) skupine za Agility

e) enote reševalnih psov

4. Poročilo verifikacijske komisije

5. Finančno poročilo

6. Poročilo nadzornega odbora

7. Razprava na poročila in sprejem poročil

8. Razrešitev organ KD Ovčar in volitve predsednika, UO, NO in ČR

9. Program dela in finančni načrt za leto 2017

10. Podelitev priznanj

11. Zaključki občnega zbora

Vabimo vas, da se občnega zbora udeležite, da skupaj pregledamo naše delo v letu 2016 in

potrdimo program dela za leto 2017.

Vljudno vabljeni!

Predsednik: Matjaž Gaber l.r.

Kategorije: NOVICE